Palazzetti EMBL 78 DX/SX

Ugradbeno kaminsko ložište od čeličnog lima sa bočnim staklom, proizvodnja Palaz...

Palazzetti EMBL 78 EXA

Ugradbeno kaminsko ložište od čeličnog lima sa prizmatičnim staklom, proizvodnja...

Palazzetti EMBL 66 Tonda

Ugradbeno kaminsko ložište od čeličnog lima sa zaobljenim staklom, proizvodnja P...

Palazzetti Palex

Kaminski uložak od betona za otvorene kamine, proizvodnja Palazzetti Italija

Palazzetti EMBL 25:9 frontale

Ugradbeno kaminsko ložište od čeličnog lima, proizvodnja Palazzetti Italija

Palazzetti EMBL 16:9 3D

Ugradbeno kaminsko ložište od čeličnog lima sa trostranim staklom, proizvodnja P...

Palazzetti Ecopalex N76

Ugradbeno kaminsko ložište od čeličnog lima, proizvodnja Palazzetti Italija

Palazzetti Ecopalex N76 SX/DX

Ugradbeno kaminsko ložište od čeličnog lima sa bočnim staklom, proizvodnja Palaz...

Palazzetti Ecopalex 76T

Ugradbeno kaminsko ložište od čeličnog lima modernog izgleda, proizvodnja Palazz...