CIMM ERE

Ekspanzione posude za zatvorene sisteme centralnog grijanja, proizvodnja CIMM...

CIMM AFC

Ekspanzione posude za sanitarnu vodu, proizvodnja CIMM Italija

CIMM Solar

Ekspanzione posude za sisteme solarnog grijanja, proizvodnja CIMM Italija

Otvoreni sistem

Ekspanzione posude za otvorene sisteme centralnog grijanja, proizvodnja PROTHERM...

CIMM RP

Ravne (ugradbene) ekspanzione posude