Promo Video

PROTHERM d.o.o. Laktaši je naša kćerka firma orjentisana prvenstveno ka proizvodnji termo-tehničke opreme. Tradicija fabrike je duga preko 110 godina kada je davne 1907. godine u Kostajnici započeta proizvodnje poljoprivrednih alatki, a tokom ranih 1970-ih i proizvodnja kotlova za centralno grijanje. 2006. godine TERMO KLIMA d.o.o. u postupku privatizacije kupuje tadašnji FAMOK a.d. Kostajnica, te reorganizacijom, ulaganjima i modernizacijom u 2007. godini nastaje PROTHERM d.o.o., a proizvodnja kotlova, peći i kamina na čvrsto gorivo i pelet postaje osnova djelatnost preduzeća.

PROTHERM d.o.o. je danas moderna proizvodnja koja u svom radu koristi najnovije tehnologije u obradi čeličnih limova uz visok nivo automatizacije i robotizacije proizvodnog procesa. Proizvodnja se vrši na 2 lokacije - u Kostajnici i Laktašima gdje se nalazi i glavni pogon. Više od 95% ukupne proizvodnje se izvozi prvenstveno u zemlje EU. Preduzeće vrši poslovanje u skladu sa sistemom kvaliteta ISO 9001:2015, te zapošljava oko 80 radnika.