Palazzetti EMBL 78 frontale

Ugradbeno kaminsko ložište od čeličnog lima, proizvodnja Palazzetti It...

Palazzetti EMBL S78 3D

Ugradbeno kaminsko ložište od čeličnog lima, proizvodnja Palazzetti It...

Chazelles D70

Ugradbeno kaminsko ložište od gusa, proizvodnja Chazelles Francuska

Chazelles G70

Ugradbeno kaminsko ložište od gusa sa zaobljenim staklom, proizvodnja Chazelles...

Chazelles P70

Ugradbeno kaminsko ložište od gusa sa prizmatičnim staklom, proizvodnja Chazelle...

Chazelles HP

Ugradbeno kaminsko ložište od gusa modernog izgleda i visoke efikasnosti, proizv...

Chazelles D70 D, G, D+G

Ugradbeno kaminsko ložište od gusa sa bočnim staklom, proizvodnja Chazelles Fran...

Palazzetti EMBL 78 DX/SX

Ugradbeno kaminsko ložište od čeličnog lima sa bočnim staklom, proizvodnja Palaz...

Palazzetti Palex

Kaminski uložak od betona za otvorene kamine, proizvodnja Palazzetti Italija