Promo Video

Usluge koje vršimo

CNC sječenje čeličnih limova
• 2 CO2 lasera
• plazma rezačica
• 2 prese probijačice ("punch")

CNC savijanje limova
• 5 hidrauličnih apkant presa
• 2 servo-električne prese

Priprema metalnih površina
• priprema površina čeličnom sačmom (sačmarenje)
• pjeskaranje metalnih i drugih površina (uključujući fasade, kamen i sl.)

Robotsko zavarivanje, brušenje i poliranje

Mokro farbanje

Elektrostatsko praškasto farbanje (plastifikacija)
• poluautomatska sa pogonom za pranje/odmašćivanje, sušenje, pečenje itd.
• Ukupna dužina ca. 250 m.

Graviranje svih vrsta površina (fiber / laserski)

Hidro-ispitna stanica (maks. ispitni pritisak 6 bar)

Ostalo (podužno zavarivanje, sječenje cijevi, savijanje cijevi, glodalice, strugovi)