Palazzetti CT PRO 25-35 kW

Kotao na pelet italijanskog proizvođača PALAZZETTI. Raspoloživ je u dvije varijante: maks. snage 25 i 35 kW. Namijenjen je za zagrijavanje domaćinstava, te manjih objekata poslovne namjene površina do 180 m2 (25 kW), odnosno do 270 m2 (35 kW). Kotao se može povezati na sistem radijatorskog i/ili podnog grijanja, odnosno sistem grijanja sa ventilator konvektorima, kaloriferima ili slično.

Upravljanje radom se vrši putem električne upravljačke jedinice integrisane na kotlu ili u kombinaciji sa sobnim termostatom, čime je omogućeno jednostavno upravljanje i podešavanje rada na dnevnom i sedmičnom nivou. Kotao odlikuje lako loženje (koš kapaciteta ca. 115 kg), upravljanje, čišćenje i održavanje.

Garantni rok je 36 mjeseci na čelično tijelo, odnosno 24 mjeseca na elektronske komponente.

Ostalo