Izolovane bakarne cijevi za klimatizaciju

Izolovane Cu cijevi za klimatizaciju u koturu, proizvodnja LA FARGA Španija

Other