Palazzetti EMBL 78 frontale

Ugradbeno kaminsko ložište od čeličnog lima, proizvodnja Palazzetti It...

Palazzetti EMBL S78 3D

Ugradbeno kaminsko ložište od čeličnog lima, proizvodnja Palazzetti It...

Chazelles D70

Ugradbeno kaminsko ložište od gusa, proizvodnja Chazelles Francuska

Chazelles G70

Ugradbeno kaminsko ložište od gusa sa zaobljenim staklom, proizvodnja Chazelles...

Chazelles P70

Ugradbeno kaminsko ložište od gusa sa prizmatičnim staklom, proizvodnja Chazelle...

Chazelles HP

Ugradbeno kaminsko ložište od gusa modernog izgleda i visoke efikasnosti, proizv...

Chazelles V

Ugradbeno kaminsko ložište od gusa sa ugrađenim ventilatorom, proizvodnja Chazel...

Chazelles D70 D, G, D+G

Ugradbeno kaminsko ložište od gusa sa bočnim staklom, proizvodnja Chazelles Fran...

Chazelles F70

Ugradbeno kaminsko ložište od gusa modernog izgleda, proizvodnja Chazelles Franc...