Bakarne cijevi u šipci

Bakarne (Cu) cijevi u šipci, proizvodnja LA FARGA Španija

Other